Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Hic illum a cumque amet sunt harum iste ea, laudantium error deserunt.

Quatre : +45 26 14 94 03

info@quatre.dk

 • Stifter, Ejer og Direktør, Heidi Kaas-Pedersen

  Heidi stiftede i 2007 Quatre og har drevet firmaet, som administrerende direktør siden.

  Heidi, der er kandidat fra DTU, årgang 1993, har i mange år haft en flot karriere, som proces-specialist og projektleder forskellige steder i Novo Nordisk. Hun har været forgangskvinde for udviklingen af helt nye produktionsmetoder. Hun brød med gamle vaner hos virksomheden, og fik med sit gåpåmod overbevidst de største kritikere om, at nye procesmetoder var mulige og profitable.

  Efterfølgende blev Heidi hentet til NNE, hvor hun arbejdede som procesdesigner og projektleder i opbygningen af farmaceutiske produktioner. De sidste år i NNE var Heidi udstationeret i Frankrig, dels som projektleder og dels som IT/automation linieleder ved etablering af NNE’s franske datterselskab.

  Efter sin tilbagevenden til Danmark, blev Heidi ansat hos A.P. Møller Mærsk, hvor hun arbejdede i ’Process Excellence’ med analyse og optimering af processer og samtidig blev hun uddannet i Six Sigma Black Belt®.

  Heidi besluttede i 2007 at stifte sit eget selskab. Et selskab, der skulle have fokus på procesforbedringer, IT arkitektur og projektledelse, og i særlig grad bygget op om konceptet Thinking Process™.

  Heidi er certificeret underviser i Edward de Bono’s: Six Thinking Hats® og Six Value Medals®.

  Læs mere om Heidi :
  +45 2614 9403

  Heidi er...

  ”Heidi er en af de personer, som man bliver klogere af at være sammen med. Hun har et helhedsperspektiv på opgaven. Der er ingen skjulte agendaer. Du ser, hvad du får, og hvad hun tilbyder er kompetent konsulentrådgivning. Hendes projektlederevner er i topklasse, uanset om det vedr. et nyt produkt, et program eller en proces, som skal forbedres. Heidi har et 6. gear – et drive til at nå de fastsatte mål med respekt for at få top og bund i organisationen til at spille sammen. På sin energiske og inkluderende måde skaber hun resultater og rum for innovation, procesudvikling, erfaringsudveksling, vidensformidling og kulturændringer.”
  - Carsten Kaas-Pedersen

  3 hurtige spørgsmål til Heidi:

  Hvad er den vigtigste lektie, du har lært?

  At forberedelse, forberedelse og atter forberedelse er nøglen til succes. Herudover spørger jeg altid mig selv – på vegne af min kunde – ”What are we trying to accomplish?”.


  Hvad er det værste valg, du har truffet?

  Jeg har lavet mange valg, som måske ikke skulle have været truffet. Især i små dagligdagsting. Men på den anden side er de dårlige valg også med til at definere dig. Det allerværste er, hvis man ikke har modet til at omgøre de dårlige valg eller rette op på tingene.


  Hvordan undgår du at blive "arbejdsnarkoman", når du bor sammen med din partner?

  Jeg er arbejdsnarkoman og har altid været det. Det har ikke ændret sig efter, at min mand blev partner i mit firma. Hos os smelter arbejdslivet og dagligdagen sammen, og ja, der bliver da talt om styregruppemøder, projektledelse, procesoptimeringer, samt dataanalyser ved middagsbordet sammen med sidste nyt fra fodboldklubben og lektier. Jeg tror på, at vores 4 børn har lært og stadig lærer umådeligt meget af det.


  Ejer og Senior Partner, Carsten Kaas-Pedersen

  Carsten har siden 2010 været medejer og partner i Quatre Thinking Process ApS.

  Carsten er uddannet civilingeniør med speciale i produktionsledelse fra DTU i 1998. Denne baggrund har han brugt 11 år i Novo Nordisk. Først med udgangspunkt i logistik og produktionsstyring og siden som en af forgangsmændene for opbygning og indførsel af virksomhedens egen version af LEAN. De første år med fokus på produktionen og siden i forskning og udvikling.

  I sit arbejde – både som fastansat og som selvstændig – har Carsten deltaget i mange forskellige typer af forbedringsprojekter, ligesom han har arbejdet i mange forskellige funktionsområder: Sterilproduktion, pakke- og montagelinjer, administrative processer, laboratorier samt mere vidensbaserede udviklingsprocesser.

  En del af Carstens arbejde har fundet sted i udlandet, hvor han i en to årig periode, som udstationeret har formået at skabe bro mellem datterselskabernes ønsker og behov og hovedkvarterets visioner og strategier.

  Carsten har siddet som personaleansvarlig i en central LEAN funktion. Han har stået i spidsen for flere store globale projekter med samarbejdspartnere og projektmedlemmer fra hele verdenen. Endelig har Carsten haft ansvaret for udvikling og gennemførsel af mange forskellige uddannelsesaktiviteter.

  Carsten er certificeret i PRINCE2® Practitioner og Foundation, Prosci® Change Management Program, og Mindsetter®.

  Læs mere om Carsten :
  +45 2514 7241

  Når man giver...

  ”Når man giver Carsten projektansvaret for et team, så ved man, at der er styr på rammesætningen for mål, effekt og resultatopfyldelse, og det sikrer en tydelig og positiv afsmitning på virksomhedens indtægter og udgifter. Carsten kombinerer akademisk viden med stor praktisk erfaring. Og stiller intellektuelt mod overfor nysgerrighed. Han har en rodfæstet tro på, at alt kan lykkes, hvis viljen ellers er til stede. Carsten er vant til at lede internationale projektteams. Det foregår med en empatisk lederstil, et vedholdende engagement, brugbar og handlingsorienteret feedback, der spreder sig som positive ringe i vandet. Carsten tør også udfordre det bestående system og er 100-metermester i udrulning af LEAN programmer, strategisk planlægning og en dygtig træner/facilitator, hvor organisatoriske niveauer, interessentværdier og kultur går op i en højere enhed. ”
  - Heidi Kaas-Pedersen

  3 hurtige spørgsmål til Carsten:

  Hvilket råd, er det bedste du har givet andre, som du også selv kunne bruge?

  Det er ok. at begå fejl. Vi skal blot huske, at lære af de fejl vi begår.


  Hvad gør du, når andre er skråsikre, og ikke køber din sandhed og dine overbevisninger?

  Jeg er meget analytisk stærk og logisk tænkende – men samtidig ved jeg, at det er umuligt at tænke i andre løsninger, så længe man er overbevist om at man selv har den bedste løsning. Det handler om at forstå og acceptere forskelligheder – at se dem som en gevinst. Vi skal bryde vores tænkevaner for at kunne lytte til og forstå andres forslag.


  Har du et yndlingscitat, og hvilken betydning har det haft for dig?

  Pipi Langstrømpe: ”Det har jeg ikke prøvet før. Så det kan jeg godt.” Det har givet en personlig overbevisning om, at man ikke skal lade sig begrænse. Og samtidig har det betydet for mange af mine kunder og projektmedlemmer, at de på en simpel måde – og med et smil på læben – har kunnet forstå vigtigheden i at tænke åbent og frit for derved at kunne skabe blivende forbedringer.